logo

Category

URBAN DESIGN

CẦU TRẦN HƯNG ĐẠO – HÀO KHÍ ĐÔNG A

HÀO KHÍ ĐÔNG A: Ý tưởng tập trung làm nổi bật chiến công của tướng Trần Hưng Đạo và quân dân nhà Trần trong chiến thắng Bạch Đằng, đánh bại thủy quân của nhà Nguyên năm 1288. Quân Trần dùng cọc gỗ chôn dưới sông để phá thuyền của giặc. Khí thế chiến đấu của quân dân nhà Trần còn được gọi là  “Hào khí Đông A” Hình ảnh đoàn thuyền chiến của nhà Trần được cách điệu cho thiết kế các trụ chính của cầu Trần Hưng Đạo. Hình
Read More

CẦU TRẦN HƯNG ĐẠO – KHÁT VỌNG THĂNG LONG

KHÁT VỌNG THĂNG LONG: Ý tưởng lấy cảm hứng từ tên Thăng Long – tên gọi của thành phố Hà Nội vào thời nhà Lý khi Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long năm 1010. Hình tượng rồng tượng trưng cho khát vọng phát triển và thịnh vượng của quốc gia và đặc biệt phù hợp trong giai đoạn hiện nay của đất nước ta khi nền kinh tế phát triển vượt bậc và vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng cao. Kết cấu cầu đề xuất sử dụng vòm thé
Read More

CẦU THẠCH HÃN 1

Ý tưởng kiến trúc Ý tưởng đề xuất cho cầu Thạch Hãn 1 lấy cảm hứng từ các nghiên cứu của chúng tôi về văn hóa, lịch sử và địa lý của vùng đất Quảng Trị anh hùng đặc biệt là dòng sông Thạch Hãn nơi chứng kiến những chiến công oanh liệt của quân dân ta trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Thiết kế lấy hình ảnh sóng nước để làm khối trang trí cho cầu, ý từ bốn câu thơ của Lê Bá Dương – cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị: Đò
Read More

NORTH CAM RIVER ADMINISTRATIVE AND CONVENTION CENTRES

Our design proposal for North Cam River Administrative and Convention Centre Competition in Hai Phong is inspired by Hai Phong’s culture and identity. The scope of works for the 80 ha site include the 12 level high administrative and political centre, a two level 1500 seat performance and convention centre which has basement carpark and  two large urban squares. The site has strong connection to Cam River and w
Read More

CAT BA ISLAND GATEWAY

Our design for  Cat Ba Island Gateway won 2nd prize in a national competition. The idea is inspired by the cultural and geographical characteristics of Cat Ba Island which is one of the most well-known tourist destination in Vietnam.
Read More

NATIONAL CONCERT HALL IN VILNIUS

Our competition proposal for the National Concert Hall in Vilnius, Lithuania is located on Tauras Hill, a state-protected cultural heritage site. This is a significant architectural design which is inspired by music, the topography of the site, programmatic connectivity and national aspiration. The building is 25 m high with a total building area of 15,600 sqm. The proposal includes 2 theatres of 1,500 and 500 seats
Read More

HILL VILLA MASTERPLAN

A new resort style villa complex has been proposed for a 7.4 ha master planning project in Mui Ne, Phan Thiet, Viet Nam. We are engaged to design the new prototypes for 140 luxury villas and high end restaurant, bar, reception, minimart, playground area and mini golf practising area. The site’s location is superb with the beautiful beach in walking distance, 5 star hotel, golf course, resorts and sport faciliti
Read More

WENXING BRIDGE

The concept for our Wenxing bridge design is based on the ideas of connecting tradition, landscape, and sustainability.   The design is inspired by the traditional bridges and buildings, landscape of the old city and Heshui River. The main strategic move is to create a “green” bridge which extends and connects the green landscape along the two sides of Heshui River. This goes beyond the traditional and cu
Read More