logo

Category

BRIDGE

CẦU TRẦN HƯNG ĐẠO – HÀO KHÍ ĐÔNG A

HÀO KHÍ ĐÔNG A: Ý tưởng tập trung làm nổi bật chiến công của tướng Trần Hưng Đạo và quân dân nhà Trần trong chiến thắng Bạch Đằng, đánh bại thủy quân của nhà Nguyên năm 1288. Quân Trần dùng cọc gỗ chôn dưới sông để phá thuyền của giặc. Khí thế chiến đấu của quân dân nhà Trần còn được gọi là  “Hào khí Đông A” Hình ảnh đoàn thuyền chiến của nhà Trần được cách điệu cho thiết kế các trụ chính của cầu Trần Hưng Đạo. Hình
Read More

CẦU TRẦN HƯNG ĐẠO – KHÁT VỌNG THĂNG LONG

KHÁT VỌNG THĂNG LONG: Ý tưởng lấy cảm hứng từ tên Thăng Long – tên gọi của thành phố Hà Nội vào thời nhà Lý khi Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long năm 1010. Hình tượng rồng tượng trưng cho khát vọng phát triển và thịnh vượng của quốc gia và đặc biệt phù hợp trong giai đoạn hiện nay của đất nước ta khi nền kinh tế phát triển vượt bậc và vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng cao. Kết cấu cầu đề xuất sử dụng vòm thé
Read More

CẦU THẠCH HÃN 1

Ý tưởng kiến trúc Ý tưởng đề xuất cho cầu Thạch Hãn 1 lấy cảm hứng từ các nghiên cứu của chúng tôi về văn hóa, lịch sử và địa lý của vùng đất Quảng Trị anh hùng đặc biệt là dòng sông Thạch Hãn nơi chứng kiến những chiến công oanh liệt của quân dân ta trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Thiết kế lấy hình ảnh sóng nước để làm khối trang trí cho cầu, ý từ bốn câu thơ của Lê Bá Dương – cựu chiến binh thành cổ Quảng Trị: Đò
Read More